กติกาการรับซื้อตั๋วจำนำ

กติการการรับซื้อ
-นัดพบหน้าโรงรับจำนำเท่านั้น
ขออนุญาตรับซื้อตั๋วจำนำ กับโรงรับจำนำที่เชื่อถือได้เท่านั้น
-รับเงินสดส่วนต่างหน้าโรงรับจำนำ
-รายละเอียดสินค้าต้องชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง
-ต้องส่งภาพตั๋วจำนำมาประเมินก่อนเท่านั้น
-กรณีมีภาพสินค้ารบกวนส่งมาประเมินกว่า เพื่อความรวดเร็วในการซื้อขาย
-เรารับซื้อตั๋วจำนำ ดังนั้น จำนำสินค้ากี่สิ่ง เมื่อเราซื้อ เราต้องได้รับสินค้าทั้งหมดในใบตั๋วจำนำ
ไม่สามารถดึงสินค้าออกได้ หลังจากเราไถ่ถอนไปแล้ว
-กติการมีเท่านี้ครับ ซื้อขายสบายใจครับ